ruut 2016 4

Mijn creatieve en beeldende kwaliteiten heb ik ontwikkeld in het kunstonderwijs.
Als beeldend kunstenaar en muzikant heb ik deze verder uitgebouwd.
Zo heb ik geleerd om ’buiten de lijntjes te kleuren’ als keuzemogelijkheid voor
effectieve verandering. Al doende heb ik tevens ontdekt dat ik beschik over een
sterk organisatorisch talent. Mijn maatschappelijke engagement heeft vorm gekregen
tijdens de 10 jaar dat ik werkte als zelfstandig producent van televisiedocumentaires.
Mijn visie op het functioneren van organisaties is uitgekristalliseerd tijdens de
werkzaamheden die ik sinds 2010 verricht heb voor verschillende bedrijven.
Daar heb ik uit de eerste hand kunnen ervaren wat het effect is van diverse vormen
van leiderschap.

Het signaleren van knelpunten en het oplossen van problemen in organisaties of
werkrelaties is voor mij gaandeweg een vanzelfsprekende kwaliteit gebleken.
Of die knelpunten en problemen nu samenhangen met bijvoorbeeld een extreme topdown
benadering, verstoorde samenwerkingsrelaties, het achterwege laten van noodzakelijke
veranderingen dan wel met onvoldoende kwalitatieve verbeteringen in de interne en
externe dienstverlening. De manier hoe effectief te interveniëren heb ik mij eigen
gemaakt tijdens de 2 jarige opleiding master coaching en leiderschap bij Plata opleidingen.

Mijn operationele ervaring in combinatie met mijn creativiteit en leergierigheid zijn
bepalend voor mijn aanpak. Die heeft mij geleerd dat een gebrek aan openheid en
duidelijkheid onrust creëert. En dat inspirerend leiderschap en het aanspreken van
energie en betrokkenheid ten grondslag liggen aan succesvolle veranderingen.